IKHTIAR DAN RIZKI


Ada 3 orang yang amat tekun beribadah di Masjid pada masa kekhalifahan Sayyidina Umar, Radhiyallahu tutur Dr. Jaribah ibn Ahmad Al Haritsi mengutip Ibn Katsir dalam Al Fiqhul Iqtishadi li Amiril Mukminin Umar ibn Al Khaththab.

Kepada orang pertama Khalifah bertanya, Apa yang kaulakukan di sini wahai hamba Allah? Orang itu menjawab, Beribadah, sebagaimana kaulihat wahai Amirul Mukminin. Lalu siapa yang menanggung nafkahmu dan keluargamu?

Janganlah engkau mengkhawatirkanku wahai Amirul Mukminin, ujarnya sambil tersenyum, Kami ada dalam jaminan Dzat Yang Maha Kaya lagi Maha Pemberi.

Maka Sayyidina Umar beralih pada orang kedua dan bertanya hal yang sama. Aku dan saudaraku berbagi tugas, ujar orang ini. Dia bekerja di pasar sementara aku memperbanyak ibadah dan mendoakannya. Kami berserikat dalam hasil perniagaannya. Sayyidina Umar tertawa dan bertitah, Demi Allah, saudaramu itu lebih ahli ibadah dengan apa yang dikerjakannya dibanding dirimu.

Continue reading

Advertisements